Cifra de şcolarizare nu se corelează cu ceea ce este necesar pe piaţa muncii în medicină