Cifra de şcolarizare pentru pregătirea în rezidenţiat a fost majorată la 5.730