CMR va colabora cu Ministerul Sănătății pentru elaborarea noilor acte normative din sănătate