Colegiul Medicilor București solicită program normal de lucru pentru medicii din spitale