Conferința națională cu participare internațională „Abordarea transdisciplinară a adicțiilor” – Iași, 20-22 aprilie 2018)