COVID-19, inclusă printre bolile infectocontagioase din categoria A