Criza medicamentelor se va rezolva numai cu măsuri care să trateze fondul problemelor sistemului