Cultura calităţii în medicina noastră e foarte scăzută