Cursul “Preschimbarea sau obtinerea avizelor de functionare in 2018”, 29-31 August 2018, Predeal