Dezinfectanți neconformi în spitale! Se fac percheziții la companii care produc şi importă produsele