Estimarea amplorii exportului paralel de medicamente poate fi obiectiv prezentată doar de autorităţile competente