Experţi din 20 de ţări – la Conferinţa HepHIV 2019 de la Bucureşti