Finanțarea serviciilor medicale paraclinice este asigurată până la sfârșitul anului