Garantarea accesului egal al pacienţilor la terapii şi medicamente inovative – o provocare a politicii farmaceutice europene