Guvernul a creat cadrul legal pentru înființarea de centre comunitare integrate la nivel local