Încep negocierile pentru noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatită cronică virală C