Indemnizaţiile de hrană pentru personalul medical nu se iau în calcul la determinarea limitei de 30%