Legea prevenției să includă și conflictul de interese și regimul incompatibilităților