Legii privind calitatea în sistemul sanitar nemulţumeşte asociaţiile de pacienţi