Ministerul Sănătăţii a întreprins toate demersurile legale pentru rezolvarea situaţiei imunoglobulinei