Ministerul Sănătăţii primeşte sprijin din partea OMS pentru derularea unor proiecte