Nu trebuie ca pacienţii să fie plimbaţi între spitale