Numărul cabinetelor de psihiatrie în contract cu casele de asigurări de sănătate este mic