Pacienții care fac dializă și persoanele imobilizate sau nedeplasabile se pot vaccina fără programare