Persoanele ce realizează venituri din activităţi independente îşi păstrează calitatea de asigurat până la 15 iulie