Peste 400.00 de servicii medicale transmise prin PIAS în prima zi după repunerea în funcțiune