Peste 88% dintre medicii de familie au prelungit contractele cu casele de asigurări de sănătate