Pintea subliniază rolul important pe care asistentul medical îl are în procesul de îngrijire a pacienţilor