Potențial vaccin împotriva COVID-19 dezvoltat în SUA. Se adminsitrează printr-un plasture