Prevederile noului contract-cadru în domeniul sănătăţii intră în vigoare din 1 aprilie