Primele concluzii în cazul pacientei arse: s-a folosit o cantitate enormă de dezinfectant