Programele de informare şi educare în domeniul sănătăţii reproductive lipsesc