Programul Naţional de Oncologie nu acoperă toate nevoile pacientului; îl vom extinde pe mai multe paliere