Proiect al Ministerului Sănătăţii de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de Informatizare a Sănătăţii