Reglementarea publicității medicamentelor, necesară pentru a asigura corectitudinea informațiilor