Rezistenţa la antimicrobiene şi infecţiile asociate asistenţei medicale, teme abordate de oficiali europeni din domeniul sănătăţii