S-au finalizat pregătirile legislative pentru negocierea de noi contracte cost-volum/cost-volum-rezultat