Sănătatea va primi un buget suplimentar, pentru programe naţionale şi investiţii