Se urmăreşte accesul pacienţilor cu boli rare la tratamentul disponibil în statele membre UE