Soluții pentru creșterea nivelului de educație pentru sănătate a romȃnilor