Specialiști din țară și străinătate, la Simpozionul Național de Psihiatrie de la Iași