Testare genetică gratuită pentru copiii diagnosticați recent cu cancer