Toate internările și intervențiile chirurgicale au fost suspendate timp de o lună. Excepție fac urgențele și nașterile