Trebuie înființate centre comunitare pentru îngrijirea persoanelor în vârstă