Propuneri 870

Căteva din propunerile pe care le-am făcut Ministerului Sănătăţii pentru ,,Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004"

4. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână.”

Propunere: Se abrogă. Argumente: Dă naştere la abuzuri. ,,Se poate opta” înseamnă încălcarea codului muncii.

11. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfăşura şi în două ture de câte 7 ore.„

Propunere: „ 2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfăşura în două ture de câte 7 ore sau gărzi

Argumente:
1. Se elimină discriminările existente între medicina de urgenţă şi alte specialităţi. În spital sunt şi alte specialităţi care fac gărzi şi asigură urgenţe, chirurgie, medicină internă, ATI etc. şi nimeni nu le obligă să lucreze în ture pentru acoperirea activităţii.
2. Acest program haotic în ture afectează randamentul profesional şi viaţa personală şi face ca tot mai mulţi medici să renunţe la această specialitate.
3. Se lasă posibilitatea fiecărui servciu de urgenţă să găsească modalitatea optimă pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale.
4. Activitatea în ture a scăzut semnificativ veniturile din gardă a acestei specialităţi aşă că efectuarea de ore suplimentare devine neatractivă.

13. După articolul 5, se introduc 5 noi articole, art. 5^1 -5^5, cu următorul cuprins:

„Art. 5^1 (1) După activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore.”

Propunere: „Art. 5^1 (1) După activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază la cerere de o perioadă de repaus de 24 de ore.”

Argumente:
1. Se respectă dorinţa medicului, mai ales că aşa-zisul liber nu e plătit şi presupune şi recuperarea ulterioară.
2. În unele secţii nu va mai putea fi asigurată activitatea curentă zilnică.
3. Nu toţi vor fi interesaţi de recuperarea ulterioară.
4. Vedem că oricum aţi introdus excepţii precum medicii din comitetul director. Ori se aplică unitar ori la nimeni. Altfel această prevedere devine discriminatorie.


Art. 5^4 Modul concret de organizare a activității, acordarea perioadei de repaus de 24 ore, precum și completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de șeful fiecărei structuri medicale și se aprobă de conducerea unității sanitare.

Propunere: Se abrogă.
Argumente:

1.Este discriminatorie şi crează inechităţi.
2.Se încalcă flagrant codul muncii şi directivele europene.


Art. 5^5 În perioada de repaus de 24 ore medicii nu pot desfășura activitate în domeniul sănătăţii, în sistem public sau privat.„

Propunere: Se abrogă.
Argumente:

1. Nimeni nu poate preciza ce face cineva în timpul liber.
2. Este neconstituţional şi încalcă dreptul la muncă.
3. În plus nu permite celor care vor să lucreze pentru a asigura garda în spitalele cu număr de medici insuficient în alte specialităţi.


14. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

2) În situaţia în care numãrul medicilor încadraţi la serviciul de ambulanță este insuficient pentru a permite organizarea activitãţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnicã se desfãşoarã în ture de câte 7 ore.

Propunere:
2) În situaţia în care numãrul medicilor încadraţi la serviciul de ambulanță este insuficient pentru a permite organizarea activitãţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnicã se desfãşoarã în ture de câte 7 ore sau gărzi.

Argumente:
1.Se elimină discriminările existente între medicina de urgenţă şi alte specialităţi. În spital sunt şi alte specialităţi care fac gărzi şi asigură urgenţe, chirurgie, medicină internă, ATI etc. şi nimeni nu le obligă să lucreze în ture pentru acoperirea activităţii.
2.Acest program haotic în ture afectează randamentul profesional şi viaţa personală şi face ca tot mai mulţi medici să renunţe la această specialitate.
3. Se lasă posibilitatea fiecărui servciu de urgenţă să găsească modalitatea optimă pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale.
4. Activitatea în ture a scăzut semnificativ veniturile din gardă a acestei specialităţi aşă că efectuarea de ore suplimentare devine neatractivă.

20. Alineatul (5) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment şi se aprobă de conducerea unităţii și se afișeazã la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.„

Propunere: „(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment cu acordul personalului şi se aprobă de conducerea unităţii și se afișeazã la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul

Argumente:
1. Elimină abuzurile.
2. Dacă şeful te pune doar în zilele în care nu poţi lucrurile devin grave.
3. De aceea trebuie un program zilnic clar, valabil pentru toţi.
4. Altfel e suficient respectarea codului muncii şi a contractului colectiv de muncă.


29. Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
(7) Refuzul personalului operativ din Serviciile de Ambulanțã Județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov de a respecta programul de lucru și cel de gãrzi întocmit lunar prin graficul de gardă aprobat de conducerea unitãţii sanitare, constituie abatere disciplinarã.

Propunere : Se abrogă.
Argumente:E ste neconstituţional. Munca forţatată este interzisă, inclusiv în gărzi. Dacă se obţine acordul personalului neprezentarea la servici este oricum considerată abatere de codul muncii.


30. Alineatul (3) al articolui 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, vor putea fi incluşi în linia de gardă numai în specialitatea în care sunt confirmaţi ca medici rezidenţi pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă.„

Propunere „(3)Toate gărzile efectuate de medicii rezidenţi, începând cu anul I (întâi !!!) de rezidenţiat, vor fi plătite. Medici rezidenţi sunt incluşi în linia de gardă pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă„

Argumente: Munca forţatată este interzisă, inclusiv în gărzi. Toată activitatea desfăşurată trebuie plătită.

36. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Orele de gardã prevăzute la alin.(1) constituie vechime în muncã și în specialitate

Propunere : (2) Orele de gardã prevăzute la alin.(1) sunt considerate vechime în muncã și în specialitate şi se vor reduce din anii normali de cotizare la bugetul de pensie şi permit reducerea vârstei de pensionare.

Argumente: Este timp efectiv lucrat şi în care se cotizează la bugerul de pensii. După 10 gărzi pe lună uzura fizică e majoră. E nevoie de scăderea vârstei de pensionare.

41. Alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Cadrele didactice care ocupă funcția de profesor sau conferențiar nu au obligația de a efectua gărzi. În această situație, cadrele didactice vor presta activitate de 6 sau 7 ore zilnic în cursul dimineții, în funcție de specialitate.„

Propunere: Se abrogă.
Argumente:

1. În spital toţi au statut de medici.
2. Se crează discriminări majore.
3. Dacă nu pot presta activitate medicală ca şi ceilalţi colegi pot să se limiteze doar la funcţia didactică.
4. Sunt plătiţi chiar pentru 2 norme în acelaşi timp: cea didactică şi cea clinică.
5.Nu e normal ca tocmai cei care fac graficul de gărzi să fie scutiţi arbitrar de asigurarea continuităţii activitaţii medicale.

46. Articolul 58^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 58^1 Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultații interdisciplinare și de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secțiilor, serviciilor medicale, laboratoarelor și a compartimentelor și aprobate de
conducerea unității sanitare, conform contractului individual de muncă de bază de la normă și a contractului individual de muncă cu timp parțial, acolo unde este cazul, constituie abatere disciplinară

Propunere : Se abrogă.
Argumente Este neconstituţional. Munca forţatată este interzisă, inclusiv în gărzi. Dacă se respectă codul muncii şi se obţine acordul personalului pentru gărzi neprezentarea la serviciu este oricum abatere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.