Repatha® (Evolocumab) determină regresia aterosclerozei la pacienţii cu boală coronariană

Aproape două treimi dintre pacienţi au prezentat regresia plăcilor de aterom sub tratamentul cu Repatha adăugat la terapia optimizată cu statine.

Rezultate detaliate publicate în Journal of the American Medical Association şi prezentate concomitent la Sesiunile Ştiinţifice ale AHA în 2016

Amgen a anunţat că asocierea Repatha® (evolocumab) cu terapia optimizată cu statine a avut drept rezultat regresia semnificativă statistic a aterosclerozei la pacienţii cu boală coronariană (BC). Rezultatele detaliate ale studiului de fază 3 GLAGOV în care s-a utilizat ecografia intravasculară coronariană au fost prezentate în cadrul sesiunii Late-Breaking Clinical Trials, una dintre sesiunile ştiinţifice susţinute de Asociaţia Americană pentru Inimă (American Heart Association, AHA) în 2016, şi au fost publicate concomitent în Journal of the American Medical Association.

Studiul GLAGOV a evaluat potenţialul efect al Repatha, un inhibitor al proprotein-convertazei subtilisin/kexin tip 9 (PCSK9) utilizat în tratamentul anumitor pacienţi cu nivel crescut al lipoproteinelor cu densitate mică (LDL-C), asupra acumulării plăcilor de aterom la nivelul arterelor coronare ale pacienţilor deja trataţi prin terapie optimizată cu statine, efect măsurat prin ecografie intravasculară (intravascular ultrasound, IVUS) la momentul iniţial şi în săptămâna 78.

"Comunitatea specialiştilor în medicină cardiovasculară a început să deruleze studii imagistice asupra terapiilor hipocolesterolemiante pentru a cuantifica încetinirea progresiei bolii aterosclerotice. Acest studiu relevă faptul că reducerea maximală a nivelului de LDL-colesterol prin tratamentul cu Repatha poate determina în mod real regresia aterosclerozei coronariene, comparativ cu regimul bazat exclusiv pe statine," a afirmat Sean E. Harper, M.D., vicepreşedinte executiv al departamentului de Cercetare şi Dezvoltare din cadrul Amgen. "Mai concret, aproape două treimi dintre pacienţii trataţi cu Repatha în cadrul acestui studiu, dintre care majoritatea erau deja, la momentul evaluării iniţiale, sub terapie de intensitate înaltă sau moderată cu statine, au prezentat reduceri ale depozitelor de aterom."

Studiul şi-a îndeplinit obiectivul primar prin demonstrarea faptului că tratamentul cu Repatha a determinat reducerea semnificativă statistic faţă de momentul iniţial a volumului procentual al plăcii de aterom (percent atheroma volume, PAV), care reprezintă proporţia ocupată de placă din lumenul arterial. Pacienţii din braţul cu Repatha au prezentat o scădere de 0,95% a PAV faţă de iniţial, comparativ cu o creştere de 0,05% faţă de iniţial la pacienţii care au primit terapia optimizată cu statine în asociere cu placebo (braţul cu Repatha p<0,0001; braţul cu placebo p=0,78). Diferenţa dintre cei doi comparatori a fost semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,0001). În plus, adăugarea Repatha la regimul terapeutic a generat o reducere a plăcii măsurată ca PAV la o proporţie mai mare de pacienţi decât în braţul care a primit placebo (64,3% versus 47,3%, p<0,0001). La momentul iniţial, 98% dintre pacienţii ambelor braţe de tratament erau sub terapie de intensitate înaltă sau moderată cu statine.

Pacienţii din braţul cu Repatha au avut o scădere medie a volumului total normalizat al plăcii de aterom (normalized total atheroma volume, TAV), un parametru pentru volumul plăcii, de 5,8mm³ comparativ cu reducerea de 0,9mm³ observată în braţul cu placebo (braţul cu Repatha p<0,0001; braţul cu placebo p=0,45). Diferenţa dintre cei doi comparatori a fost statistic semnificativă (p<0,0001). Mai mult, adăugarea Repatha la regimul terapeutic a generat o reducere a plăcii măsurate ca TAV la o proporţie mai mare de pacienţi decât în braţul cu placebo (61,5% versus 48,9, p=0,0002).

"Pe baza informaţiilor deţinute din studiile anterioare, nu puteam anticipa dacă studiul GLAGOV va indica o regresie suplimentară a plăcii de aterom la niveluri ale colesterolului tip LDL situate sub 60 mg/dl," a declarat Stephen J. Nicholls, Prof. Dr.în Cardiologie şi director adjunct, South Australian Health & Medical Research Institute, Adelaide, Australia. "Unul dintre cele mai impresionante rezultate ale studiului GLAGOV este reducerea continuă a plăcii la niveluri ale LDL-C situate cu mult sub valorile limită acceptate."

La momentul iniţial, pacienţii aveau un nivel mediu al LDL-C de 92,5 mg/dl în ambele braţe de tratament. Pe parcursul celor 78 de săptămâni de tratament, valoarea medie a nivelului LDL-C în timp a fost de 36,6 mg/dl în braţul cu Repatha, reprezentând o reducere de 59,8%, comparativ cu media de 93,0 mg/dl înregistrată în braţul cu placebo. În săptămâna 78, valoarea medie a nivelului LDL-C în braţul cu Repatha a fost de 29 mg/dl, reprezentând o reducere de 68,0% faţă de momentul iniţial, iar în braţul cu placebo valoarea medie a fost de 90 mg/dl.

O analiză exploratorie a evaluat nivelul de reducere a plăcii obţinut la cei 144 pacienţi cu valori iniţiale ale LDL-C situate sub 70 mg/dl (cea mai scăzută valoare ţintă a tratamentului din ghidurile globale actuale). În cadrul acestei analize, pacienţii respectivi au prezentat cea mai accentuată scădere a plăcii faţă de iniţial (modificare a PAV) prin tratamentul cu Repatha comparativ cu placebo (-1,97% versus -0,35%, p<0,0001). În plus, o proporţie de peste 80% dintre pacienţii acestui subgrup au prezentat regresia plăcilor de aterom (cuantificată prin modificarea PAV) în urma tratamentului cu Repatha (81,2 % cu Repatha; 48,0% cu placebo, p100 mg/dl (2,6 mmol/l) netrataţi prin terapie înalt eficientă cu statine, s-a impus confirmarea de către investigatori a motivului pentru care utilizarea dozelor respective era considerată inadecvată. Obiectivul primar a fost modificarea PAV între momentul iniţial şi săptămâna 78 comparativ cu placebo, determinată prin intermediul IVUS. IVUS este un sistem de explorare imagistică cu rezoluţie înaltă care permite cuantificarea ateromului coronarian prezent în arterele coronare.

Obiectivele secundare au inclus regresia PAV (orice reducere faţă de iniţial); modificarea TAV între momentul iniţial şi săptămâna 78; şi regresia (orice reducere faţă de valorile iniţiale) TAV.

Despre Repatha® (evolocumab)

Repatha® (evolocumab) este un anticorp monoclonal uman care inhibă proprotein-convertaza subtilisin/kexin tip 9 (PCSK9). Repatha se leagă de PCSK9 şi împiedică legarea PCSK9 circulante de receptorul lipoproteinei cu densitate mică (low-density lipoprotein receptor, LDLR), prevenind astfel procesul de descompunere al LDLR mediat de proteina PCSK9 şi permiţând revenirea LDLR pe suprafaţa celulei hepatice. Prin inhibarea legării PCSK9 de LDLR, Repatha creşte numărul de LDLR disponibili pentru eliminarea colesterolului tip LDL din fluxul sanguin, scăzând prin urmare nivelurile LDL-C.1

Studiul FOURIER este conceput să evalueze dacă tratamentul cu Repatha sau placebo, adăugat la terapia optimizată cu statine, reduce riscul de apariţie a evenimentelor cardiovasculare la pacienţi cu ateroscleroză evidentă clinic. Procesul de înrolare în studiu s-a încheiat în iunie 2015. Obiectivul primar al studiului FOURIER este reprezentat de evenimentele cardiovasculare majore, definite ca incluzând decesul de cauză cardiovasculară, infarct miocardic (IM), accident vascular cerebral, spitalizare pentru angină instabilă sau revascularizare coronariană. Obiectivul secundar esenţial este reprezentat de evenimentele de deces cardiovascular, IM sau accident vascular cerebral. Studiul este planificat să continue până ce minimum 1630 de pacienţi întrunesc obiectivul secundar, furnizând astfel o putere statistică de 90% pentru detecţia unei reduceri relative de 15% în cadrul acestui obiectiv. Se anticipează că rezultate relevante din cadrul studiului FOURIER raportat la evenimentele CV, cu aproximativ 27500 de pacienţi vor deveni disponibile în primul trimestru al anului 2017.

Repatha este aprobat în peste 40 de ţări, inclusiv în S.U.A., Japonia, Canada şi în toate cele 28 de ţări membre ale Uniunii Europene. Cererile de aprobare în alte ţări sunt în curs de evaluare.

Informații importante despre siguranța Repatha

Contraindicații: Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: Insuficienţă renală Repatha trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severă. Insuficienţă hepatică: La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată s-a observat o reducere a expunerii totale la evolocumab care poate duce la o scădere a efectului de reducere a LDL – colesterolului. Repatha trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Interacţiuni cu alte medicamente: La pacienţii la care s-au administrat în asociere şi statine s-a observat o creştere de aproximativ 20% a clearence-ului pentru evolocumab. Nu sunt necesare ajustări ale dozelor statinelor atunci când sunt utilizate în asociere cu Repatha. Nu s-au efectuat studii de interacţiune farmacocinetică şi farmacodinamică între Repatha şi medicamentele hipolipemiante, altele decât statinele şi ezetimib. Sarcina şi alăptarea: Repatha nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazului în care starea clinică a femeii impune tratamentul cu evolocumab. Decizia de a nu alăpta sau de a nu urma tratamentul cu Repatha trebuie luată ţinând cont de beneficiul alăptării pentru nou-născut/sugar şi beneficiul tratamentului cu Repatha pentru mamă. Reacții adverse: Cele mai frecvente reacţii adverse raportate în studiile clinice pivot efectuate pentru indicaţiile de hipercolesterolemie primară şi dislipidemie mixtă, în cadrul cărora s-au utilizat dozele recomandate, au fost rinofaringita (4,8%), infecţia de tract respirator superior (3,2%), durerea de spate (3,1%), artralgia (2,2%), gripa (2,3%) şi greaţa (2,1%).: În studiile clinice controlate, pivot, efectuate la pacienţi cu hipercolesterolemie primară şi dislipidemie mixtă şi hipercolesterolemie familială homozigotă au fost raportate următoarele reacții adverse: Frecvente (> 1/100, 1/1,000, < 1/100) urticarie. În studiile clinice, 0,1% dintre pacienţii (7 din 4.846 de pacienţi cu hiperlipidemie primară şi dislipidemie mixtă şi 0 din 80 de pacienţi cu hipercolesterolemie familială homozigotă) trataţi cu cel puţin o doză de Repatha au prezentat rezultate pozitive la testarea cu privire la dezvoltarea anticorpilor de legare. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare. Vă rugăm să consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru descrierea completă a reacțiilor adverse.

Despre Amgen Cardiovascular

Cu o experienţă de peste trei decenii în dezvoltarea de medicamente prin biotehnologie în beneficiul pacienților care suferă de boli grave, Amgen este preocupată să abordeze probleme ştiinţifice de relevanţă majoră pentru optimizarea tratamentelor şi îmbunătăţirea vieţii pacienţilor cu boli cardiovasculare, principala cauză a morbidităţii şi mortalităţii de la nivel mondial.2 Activitatea de cercetare a companiei Amgen în domeniul afecţiunilor cardiovasculare şi al potenţialelor opţiuni de tratament este integrată unei expertize în creştere care utilizează genetica umană pentru identificarea şi validarea anumitor ţinte terapeutice. Prin eforturile de cercetare şi dezvoltare proprii cât şi prin parteneriate, Amgen îşi construieşte un portofoliu solid de tratamente cardiovasculare, care include mai multe molecule experimentale şi aprobate în încercarea de a răspunde la o serie de necesităţi actuale importante ale pacienţilor, încă nesoluţionate, cum ar fi hipercolesterolemia şi insuficienţa cardiacă.

Despre Amgen

Amgen se dedică dezvoltării potențialului biotehnologiei în beneficiul pacienților care suferă de boli grave, prin descoperirea, dezvoltarea, producerea și comercializarea de terapii inovatoare pentru uz uman. Această abordare permite utilizarea geneticii umane pentru descoperirea complexității bolii și înțelegerea fundamentelor biologiei umane.

Amgen se axează pe domenii medicale cu opțiuni terapeutice reduse sau inexistente și își folosește expertiza pentru a oferi soluții care optimizează rezultatele clinice şi îmbunătăţesc semnificativ viața pacienților. Fiind un pionier în domeniul biotehnologiei încă din anii 1980, Amgen a ajuns să fie una dintre cele mai mari companii independente de biotehnologii, să servească milioane de pacienți din întreaga lume și să dezvolte medicamente inovative.

Informaţiile ştiinţifice discutate în acest comunicat de presă cu privire la indicaţii noi sunt preliminare şi de stadiu experimental şi nu sunt incluse în rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de FDA din SUA (Food and Drug Administration) sau de Comisia Europeană pentru medicamente. Produsele nu sunt aprobate pentru utilizarea/utilizările experimentală(e) discutate în acest comunicat de presă şi nu pot şi nici nu trebuie formulate concluzii privind siguranţa sau eficacitatea utilizării în astfel de scopuri.
Pentru informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați telefonic numărul 021 527 3000 sau pe email la adresa medinfo-romania@amgen.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.