“Dezinstituţionalizarea în psihiatrie ca posibilă resursă”

Simpozionul Româno-Italian de Psihiatrie a fost găzduit de aula mare a Facultăţii de Medicină Carol Davila din Bucureşti în perioada 25-26 noiembrie 2010. A fost organizat din iniţiativa şi cu sprijinul Ambasadei Italiei din România. Titlul este unul aparent şocant pentru concepţia existentă încă în România în privinţa cadrului instituţiilor care oferă îngrijiri în sănătatea mintală. Motivul organizării a fost acela că membri ai comunităţii italiene care lucrează în România pentru persoane cu dizabilităţi, s-au confruntat cu faptul că în anumite zone ale ţării încă mai persistă în psihiatrie mentalităţi şi practici de tip "azilar".După cuvântul de deschidere al Rectorului UMF, prof. Univ. Florian Popa a luat cuvântul Mario Cospito Ambasadorul Italiei la Bucureşti. Domnia sa a încurajat România pe calea reformelor în sănătatea mintală, propunând un schimb de experienţă italo-român plecând de la succesul modelului legii 180 promovate din 1978 în Italia, de către Franco-Basaglia. Doamna Donatella Poretti, senator al Partidului Democrat din Italia, a făcut referiri la succesele pe termen lung obţinute din dezinstituţionalizarea ce s-a produs în Italia. Avantaje materializate în sporirea încrederii societăţii în îngrijirile comunitare, fapt ce a condus la umanizarea şi la democratizarea abordării pacienţilor psihiatrici. Domnia sa nu a ocolit să menţioneze faptul că în Italia, sunt încă multe de făcut în această direcţie, mai ales în spitalele ce aparţin Ministerului Justiţiei, spitale unde, în opinia domniei sale, din păcate încă se mai practică uneori contenţionarea.

Doamna Dr. Ileana Botezat Antonescu, Preşedinte al Centrului Naţional de Sănătate Mintală, a asigurat auditoriul de deschiderea pe care o are Ministerul Sănătăţii pe calea reformelor în psihiatrie. În prima zi de referate, moderatori au fost Dna. Prof. Univ. Pompilia Dehelean, Preşedinte al Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Dl. Senator, Prof. Univ. Tudor Udriştoiu, profesor la Fac. de Medicină din Craiova. Dl. Prof. Univ. Dan Prelipceanu a prezentat eforturile făcute de echipa care a elaborat strategia Ministerului Sănătăţii în perioada 2002-2006 începând cu Legea Sănătăţii Mintale şi terminând cu Planul de acţiune pe termen lung. Vorbitorul a menţionat sprijinul acordat în acea perioadă de către Ambasada Olandei, prin experţii olandezi cu care cei români au conlucrat la elaborarea întregului pachet normativ.

Consilierul Regional pentru Sănătate Mintală al OMS pentru Europa, Dr. Matt Muijen a evidenţiat prin grafice faptul că România este situată printre ţările care deţin un număr moderat de paturi de psihiatrie, dar nu stă deloc bine la capitolul numărului de psihiatri existenţi la sută de mii de locuitori, mai ales în structurile ambulatorii şi la faptul că numărul de spitalizări în psihiatrie, este cel mai mare din Europa. Fenomenul ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Dr. Lorenzo Toresini, psihiatru la Merano, a dezvoltat în lucrarea sa ideea că dezinstituţionalizarea în psihiatrie a început odată cu Pinel. Că paradigma raţiune/absurditate a condus la abuzurile comise în psihiatrie. A explicat cum Franco Basaglia bazându-se pe conceptul eticii sociale, a refuzat să mai contenţioneze bolnavii "dificili" obţinând astfel prin blândeţe şi înţelegere: remisiunea. Contrariul a ceea ce forţa brutală şi represiunea o fac: agravarea. S-a demonstrat astfel că modelul basaglian, chiar dacă la început a creat reticenţă, s-a dovedit în timp a fi de excelenţă în privinţa reinserţiei şi reabilitării sociale. Fapt ce a determinat că el să fie adoptat treptat şi în alte ţări precum: Regatul Unit, Suedia, Spania, Bosnia.

Dr. Luigi Attenasio, director al Departamentului de Sănătate Mintală din Roma a pledat pentru o permanentă luptă a echipelor din sănătatea mintală împotriva stigmatizării şi excluderii. Pentru un angajament creator şi o dezinstituţionalizare continuă. Proces pe care el l-a numit "un şantier" care trebuie să rămână deschis pentru a permite tuturor să participe la această acţiune ce s-a dovedit a nu fi deloc o utopie. Dr. Patrizia D’Onofrio, psiholog la Serviciul Sanitar Naţional, a referat pe tema revoluţiei pe care a reprezentat-o închiderea spitalelor de psihiatrie. Vindecarea a fost argumentată ca o acţiune lucrativă unde profesioniştii şi pacienţii sunt participanţi activi la depăşirea traumelor şi blocajelor.

Dr. Roberto Mezzina psihiatru din Trieste este un continuator al experienţei lui Basaglia în problema dezvoltării serviciilor comunitare alternative spitalului de psihiatrie. În lucrarea sa el a arătat că regiunea Trieste este de 30 de ani un exemplu de reuşită. Libertatea persoanelor afectate de suferinţe mintale, politica uşilor deschise, centrele de zi, cluburile, sunt politici novatoare făcând din centrul OMS din Trieste un exemplu de aplicare al normelor şi strategiilor cuprinse în Declaraţia de la Helsinki din 2005. Dr. Bogdana Tudorache şi psihologul Raluca Nica au demonstrat cu prisosinţă importanţa existenţei ONG-urilor. S-au trecut în revistă greutăţile de început, dar şi marile reuşite ale Ligii Române pentru Sănătate Mintală.

Dr. John Brian Jenkins, cercetător din domeniul forensic la Univ. Brunel din Londra, a prezentat conceptul "Abordarea pentru întreaga viaţă, a întregului sistem". Concept ce se referă la faptul că ajutorul şi susţinerea utilizatorilor din sănătatea mintală trebuie să se desfăşoare pe timp nelimitat. Ajutor întemeiat pe medicina bazată pe dovezi şi pe respectarea drepturilor omului. Prof. Florin Tudose, Sp. Universitar Bucureşti, a apărat sistemul psihiatric care funcţionează în cadrul Ministerului Sănătăţii. El a arătat că acesta nu poate fi acuzat de rele practici. Că el funcţionează pe baza uşilor deschise, în respect al tradiţiei umaniste al psihiatriei româneşti şi al principiilor credinţei ortodoxe române. Că se pot identifica contenţionări în alte servicii, de care psihiatrii nu pot fi făcuţi responsabili, precum serviciile de neurologie, sau de boli interne şi că în sistemul Căminelor aparţinând Ministerului Muncii există încă probleme...

Prof. Tudor Udriştoiu şi-a exprimat opinia asupra faptului că încă nu poate fi exclusă complet contenţionarea din cadrul urgenţelor psihiatrice, existând unele cazuri care o impun ca o pe o soluţie până la urmă utilă bolnavului. Contenţionare ce este prevăzută şi de Legea Sănătăţii Mintale, pe un termen limitat şi cu respectarea unor proceduri stricte. Prof. Aurel Nireştean a făcut în binecunoscutul său stil personal socratic, o pledoarie asupra ideii că spitalele de psihiatrie trebuie să ţină pasul cu evoluţia societăţii către deschidere, având în centrul preocupării lor, valorile morale. Ceeace în opinia domniei sale reprezintă garantul principal al destigmatizării psihiatriei.

Dr. Drăgan Mircea în lucrarea "Dezorganizare în sănătatea mintală prahoveană" a arătat că în judeţul Prahova există trei sisteme paralele de sănătate mintală, care nu intercomunică. Cel privat, cel public şi cel al Căminelor Spital de bolnavi psihici cronici ce aparţin ANPH. Acest ultim sistem este cel netransparent, demedicalizat şi cu caracteristici azilare. Dr. Jean-Yves Feberay psihiatru în departamentul Văr din sudul Franţei, a susţinut teza că în prezent Franţa suferă şi ea de un proces de "dezorganizare" în sănătatea mintală. Bunele şi vechile tradiţii franceze sunt din ce în ce mai înlocuite cu practici birocratice, privatizare neadecvată, mizerie şi sărăcie de mijloace.

Dr. Alexandru Paziuc a făcut o trecere în revistă a evoluţiei secţiei de psihiatrie din Câmpul Lung Moldovenesc, din secţie de Spital General în Spital de psihiatrie. Cum a evoluat în mod fericit spitalul, cu toate opreliştile întâmpinate. Cum el s-a transformat benefic, ţinând cont de vocea pacienţilor şi de cea a aparţinătorilor, oferind astăzi îngrijiri la domiciliu pe bază de voluntariat. Brazzale Ruggero, psiholog, a împărtăşit din bogată sa experienţă ca voluntar asociat în proiecte în cadrul Judeţului Mureş. Petru Vasile Gafiuc, posesor al unei diplome în drept, preşedinte al organizaţiei AREAS, a explicat rolul pe care această organizaţie nonguvernamentală îl joacă în parteneriate multidisciplinare cu spitale de psihiatrie din ţară precum Spitalul din Câmpulung Moldovenesc, dar şi din Republica Moldova şi Ucraina şi succesele ce l-au obţinut obţinut.

Dr. Nermana Mehic-Basara din Sarajevo a prezentat lucrarea intitulată "De la servicii centralizate, către psihiatria comunitară. O experienţă Tămăduitoare după un război fratricid", urmând modelul psihiatriei democratice italiene. Dr. Mahana Sharashidze, director al Asociaţiei de Sănătate Mintală din Georgia, a făcut o incursiune în istoria traumelor suferite de micului său popor decimat în războaiele cu marele său vecin. Starea precară a psihiatriei georgiene de astăzi datorându-se în opinia domniei sale, completei lipse de viziune realistă a multiplelor echipe care s-au perindat la Ministerul Sănătăţii, corupţiei şi lipsei de resurse. Dr. Magda Gheorghiu, psihiatră la Spitalul de Cronici Siret a fost felicitată de toţi participanţii pentru modul în care a reuşit să lucreze în echipă şi să reabiliteze pacienţi cu deficienţe considerate în trecut ca irecuperabile. Persoane care chiar dacă deţineau diferite grade de handicap au fost descoperite că posedă capacităţi restante care prin efort comun psiho şi socioterapeutic au putut fi reinserate social. Unele dintre aceste persoane părăsind definitiv în prezent căminul, pentru a exista în mod autonom în apartamente protejate construite cu ajutorul comunităţii locale.

Cer scuze tuturor celor pe care nu i-am menţionat în text şi care au avut lucrări cu un conţinut la fel de substanţial: Dr. Mirela Manea, Dr. Bruno Norcio, Dr. Ilario Volpi... La finalul conferinţei s-a adoptat un scurt comunicat cu concluziile adoptate şi s-a stabilit ca o nouă întrunire să aibe loc la Bucureşti la începutul anului viitor.

1 comentariu la ““Dezinstituţionalizarea în psihiatrie ca posibilă resursă””

  1. OLTEANU ALY a scris:

    -EXISTA O FOARTE MARE DIFERENTA INTRE A TE NASTE CU O BOALA MENTALA,PSIHICA SI CU TOTUL ALCEVA SA TE NASTI SANATOS MENTAL SI SA FI EXPUS EXCESIV LA UN REGIM DE VIATA,TRATAMENT,PROVOCARI NEDREPTE NEMILOSE,IZOLARE,FRIG,INFOMETARE,INTUNERIC cu intentia de a fi distrus mental ,moral,fizic pina la decesul victimei la fel ca pe timpul inpuscatului nefnd nici o diferenta si fara drept ca victima sa se apere fizic,verbal,in judecata si in fata celor mai dezumanizati si tirani oameni;

Comentează acest articol